Potwierdzanie i odwoływanie wizyt

  • Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy Pacjentem a Psychologiem.
  • Pacjent ma możliwość odwołania wizyty lub przesunięcia jej terminu 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Po upływie tego czasu sesja psychoterapeutyczna liczy się jako odbyta.
  • Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. Sobota traktowana jest jako dzień wolny od pracy.
  • W przypadku odwołania sesji przez Psychologa, Pacjentowi przysługuje możliwość odbycia wizyty w innym terminie