psychoterapia odnowa psycholog piła

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się po wstępnej diagnozie oraz ustaleniu kontraktu terapeutycznego (cel oraz zasady terapii). Czas trwania psychoterapii zależy głównie od dynamiki procesu terapeutycznego. Psychoterapia jest rozumiana jako rodzaj leczenia różnych objawów psychicznych lub psychosomatycznych, praca nad zmianą cech osobowości, nowymi sposobami radzenia, uczenie się nowych umiejętności, pogłębianie wiedzy o samym sobie. Spotkania odbywają się minimum 1 raz w tygodniu, sesja trwa 50-60 minut

Cennik

60 min

150 zł.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to rozmowa pozwalająca na przedstawienie problemu oraz zaproponowanie najbardziej odpowiedniej formy pomocy. Jej celem jest przedstawienie oczekiwań oraz uzyskanie informacji, zaś w przypadku podjęcia decyzji o terapii – zawarcie słownego kontraktu terapeutycznego, czyli umowy dotyczącej warunków i celów terapii, płatności i częstotliwości sesji. Przyjście na pierwszą konsultację nie zobowiązuje do podjęcia terapii

Cennik

50-70 min

150 zł.

Coaching

Profesjonalny coaching jest rozwijającą się relacją, opartą na zaufaniu, która pomaga osiągać nadzwyczajne wyniki w życiu prywatnym i zawodowym. Proces coachingu umożliwia klientom pogłębianie wiedzy, osiąganie lepszych wyników i poprawę jakości życia. Warto skorzystać z niego w sytuacjach zagubienia, trudności z podjęciem ważnych decyzji, przy chęci zmiany i rozwoju

Cennik

60 min

150 zł.

karty metaforyczne pila psychoterapia odnowa

Karty metaforyczne

Karty metaforyczne to obrazy dobrane pod kątem różnorodnych skojarzeń, umieszczone i pogrupowane tematycznie talie. Karty te podpowiadają, czasem prowokują, często sprawiają, że patrzymy na świat z różnych, nieraz nieoczekiwanych, perspektyw.

Podczas pracy z kartami pacjent otrzymuje możliwość przemyślenia i przepracowania ukrytych problemów i kompleksów, które znajdują się w głębi podświadomości.

Karty metaforyczne są doskonałym narzędziem wspomagającym proces terapii, bo ją ułatwiają i przyspieszają. Z jednej strony są źródłem hipotez dla terapeuty, z drugiej narzędziem wyrażania siebie dla pacjenta

Cennik

60 min

150 zł.

biosugestia psychoterapia piła odnowa

Biosugestia

Biosugestia to prosta i skuteczna metoda psychoterapii, która polega na jednoczesnej kompozycji trzech elementów. Po pierwsze – stan kierowanego relaksu, odprężenia, od którego wszystko się zaczyna, ma on przygotować pacjenta do przyjmowania sugestii terapeutycznych. Po drugie – terapeutyczna sugestia słowna, w której ważna jest treść i forma. Po trzecie – terapeutyczna sugestia dotykiem (czoło i ręce). Dotyk bardzo wspomaga sugestię słowną, pacjent czuje, że terapeuta zajmuje się konkretnymi częściami jego ciała, czasami uważa to za bioenergię, ale to nie ważne jak interpretuje zabieg, bo liczy się korzystna zmiana w jego zdrowiu, czyli tak naprawdę uzyskana nie przez „cudowną moc” psychoterapeuty, lecz poprzez aktywizację procesów samoregulacyjnych

Cennik

55 min

150 zł.

emdr terapia piła odnowa psychoterapia

EMDR

EMDR to nowatorskie podejście do terapii osób z traumą, depresją i lękiem. Terapia  kładzie nacisk na proces przetwarzania informacji przez mózg. Jej celem jest przetworzenie zamrożonych wspomnień, zmniejszenie poziomu nieprzyjemnych emocji i wzmocnienie pozytywnych przekonań na swój temat. EMDR nie sprawia, że zapominamy czy zmieniamy przeszłość. Nadajemy jej inne znaczenie. Wspomnienia podlegają przemianom podczas nadawania znaczenia i są ponownie zachowywane w wyniku procesu ich rekonsolidacji

Cennik

60 min

170 zł.