Terapia EMDR

Nazwa Eye Movement  Desensitization and Reprocessing (EMDR) najczęściej tłumaczona jest na język polski jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”.

Terapia EMDR kładzie nacisk na proces przetwarzania informacji przez mózg. Jej celem jest przetworzenie zamrożonych wspomnień, zmniejszenie poziomu nieprzyjemnych emocji i wzmocnienie pozytywnych przekonań na swój temat. EMDR nie sprawia, że zapominamy czy zmieniamy przeszłość. Nadajemy jej inne znaczenie. Wspomnienia podlegają przemianom podczas nadawania znaczenia i są ponownie zachowywane w wyniku procesu ich rekonsolidacji

Innowacyjnością terapii jest jej aspekt neurofizjologiczny. Dotychczas terapia polegała najczęściej na rozmowie, relaksacji lub przedłużonej ekspozycji w przypadku PTSD. Sesje przetwarzania w terapii EMDR prowokują integrujący proces, który ujawnia zawiłe połączenia pomiędzy wspomnieniami wzbudzanymi przez obecne życiowe doświadczenia.

W 2013 roku, w odniesieniu do pracy z PTSD, WHO udzieliło swojej rekomendacji terapii EMDR. Rekomendacji swoich udzieliły też organizacje: American Psychiatric Association (2004), National Institute of Health & Clinical Excellence – NICE (2005), International Society of Traumatic Stress Studies (2009), Department of Veterans Affairs and Department of Defence (2010), California Evidence–Based Clearinghouse for Child Welfare (2010), The Substance Abuse & Mental Health Services Administration (SAMHSA) (2011).

Początkowo Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych jako technika terapeutyczna stosowana była głównie do leczenia PTSD. W tej chwili wykorzystywana jest w znacznie szerszym zakresie, w przypadku zaburzeń bazujących na objawach PTSD i objawach medycznych o niejasnej etiologii. Terapia EMDR jest także stosowana u kobiet w ciąży jako alternatywa dla farmakoterapii (Forgash et al., 2013). Pozwala zmniejszyć obawy towarzyszące oczekiwaniu na dziecko i zbudować zasoby potrzebne po jego narodzinach.

Terapia EMDR jest obiecującym podejściem, nie tylko w leczeniu PTSD. Nie skupia się jedynie na obszarze poznawczym, ale integruje go z aspektem neurofizjologicznym. Ten drugi aspekt dopełnia i pokazuje skuteczność terapii EMDR. Jednocześnie terapia EMDR posiada jasną strukturę i dokładny protokół terapeutyczny. Łączy wiele koncepcji psychoterapeutycznych, co daje kompleksowe spojrzenie na problem. Pozwala pracować nad różnymi grupami zaburzeń, zakładając, że u podstaw problemu leżą nie tylko silne, gwałtowne traumy, ale też te mniejsze powstałe w relacjach z opiekunami na wczesnym etapie rozwoju emocjonalnego, a także trudne wydarzenia z okresu dorosłości związane z codziennym funkcjonowaniem.

Więcej o terapii EMDR w Pile tutaj

Pismo „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 4/2015

emdr.org.pl
emdr.com.pl